logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
meithrin-a-derbyn

Croeso i Ysgol y Faenol ym Mangor

Ysgol gynradd dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru yw Ysgol y Faenol. Mae'n ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol.

Ceir trosolwg o'r ysgol ar y safwe yma . Os hoffwch wybod mwy am yr ysgol yna cysylltwch gyda ni yn uniongyrchol drwy ffonio, e-bostio neu alw heibio.

Yn Ysgol y Faenol, rydym yn ymrwymiedig i sicrhau'r gorau ar gyfer pob plentyn.

Ein nod yw:

  • Sicrhau fod pob plentyn yn datblygu'n ddysgwyr gwell.
  • Codi ansawdd a sicrhau cyflawniad ar draws y Cwricwlwm
  • bod dysgu yn hwyl i bawb!

Ysgol y Faenol - yn rhoi cyfle i bob plentyn ddatblygu'n llawn mewn amgylchfyd hapus a gofalgar.

 

Hysbysfwrdd

Cliciwch yma am llawlyfr 2022/23


17.03.22 Cynyddu Capasiti Ysgol Y Faenol

02.08.21 Logo newydd a wisg ysgol.

Tudalen newyddion Ysgol y Faenol.

Facebook


Calendr

I weld fersiwn mwy o'r calendr, cliciwch yma.

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: joanna.thomas@faenol.ysgoliongwynedd.cymru

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva