logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
slideshow-ysgol-y-faenol-1

Croeso i Ysgol y Faenol ym Mangor

Ysgol gynradd dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru yw Ysgol y Faenol. Mae'n ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol.

Ceir trosolwg o'r ysgol ar y safwe yma . Os hoffwch wybod mwy am yr ysgol yna cysylltwch gyda ni yn uniongyrchol drwy ffonio, e-bostio neu alw heibio.

Yn Ysgol y Faenol, rydym yn ymrwymiedig i sicrhau'r gorau ar gyfer pob plentyn.

Ein nod yw:

  • Sicrhau fod pob plentyn yn datblygu'n ddysgwyr gwell.
  • Codi ansawdd a sicrhau cyflawniad ar draws y Cwricwlwm
  • bod dysgu yn hwyl i bawb!

Ysgol y Faenol - yn rhoi cyfle i bob plentyn ddatblygu'n llawn mewn amgylchfyd hapus a gofalgar.

Hysbysfwrdd

11.10.19 Mynediad i'r Ysgol

12.07.19 Estyn

26.03.19 Adroddiad Estyn

Tudalen newyddion Ysgol y Faenol.

Facebook


Calendr

I weld fersiwn mwy o'r calendr, cliciwch yma.

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva