logo Ysgol Y Faenol school

Hafan Newyddion Plant Ysgol Rhieni Caban Y Faenol English
slideshow-ysgol-y-faenol-1

Llythyrau

2019-2020

26.11.19 Cynyddu capasiti Ysgol y Faenol

Ar ddydd Mawrth, 19 Tachwedd, 2019, penderfynodd y Corff Llywodraethu i ohirio dyddiad gweithredu’r cynnig i gynyddu capasiti Ysgol y Faenol i 315 o ddisgyblion yn weithredol o 1 Ionawr 2021 i 1 Medi 2021, gan y byddai’n afresymol o anodd i gwblhau’r gwaith adeiladu erbyn 1 Ionawr 2021 o ganlyniad i oediad yn y broses tendro.

Gwybodaeth bellach:
Llythyr penderfyniad (pdf)

Os ydych angen gwybodaeth bellach, mae modd i chi gysylltu gyda ModerneiddioAddysg@gwynedd.llyw.cymru


2018-2019

26.03.19 Llythyr Adroddiad Estyn (pdf)

 

 

Cyfeiriad: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
Ffôn: 01248 352 162 | E-bost: pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk

logo ysgolion iach gwynedd logo ysgol werdd logo eco sgolion logo kiva